Járművek, 1999. 5-6

I-DEAS: integráció a számítógéppel támogatott tervezésben

Az I-DEAS gépészeti tervezőrendszer olyan átfogó, integrált CAD rendszer, amely széles körű alkalmazási területeivel kulcsszerepet játszik az iparban, oktatásban és az egyetemek kutatási munkájában. A vállalatok számára összetett informatikai megoldásokat kínáló KFKI ISYS - a KFKI Számítástechnikai Csoport tagja - az I-DEAS- t ajánlja a gépipar területén tervezéssel és gyártással foglalkozó cégek számára.

A korszerű kommunikációs és logisztikai rendszereknek köszönhetően a világ jelentős mértékben összezsugorodott. Az eddig elérhetetlen piacok egyre jobban megnyílnak és kitágulnak a magyar cégek előtt is. A kihívásoknak csak azok a cégek tudnak megfelelni, amelyek csökkenő ráfordítások mellett is képesek eleget tenni a kisebb termékátfutási idő és jobb minőség kettős szorításának.

Mindez a gépipari vállalatok részéről megkívánja a termelési folyamatok fokozott ellenőrzését és a hatékony csapatmunkát. Egyre több cég ismeri fel, hogy ezt lehetetlen megvalósítani informatikai eszközök alkalmazása nélkül.

A gépgyártásban tevékenykedő cégeknél a termék előállítási folyamatok számítógépes támogatásának legsikeresebb formái azok a teljes tervezési-gyártási folyamatot átfogó megoldások, amelyekben az információt egy közös adatbázis hordozza (PDM). Az integrált rendszerek moduláris felépítésükkel lefedik a termé-kelőállítás összetett folyamatát: vázlatos tervezés, szilárdsági ellenőrzés, modellkészítés, részletes tervezés, műszaki dokumentációk elkészítése, gyártás, minőségellenőrzés. A rendszerekbe további modulok építhetők be a felhasználó igénye szerint. Az integrált szoftverek nyitottak: fordítókkal, azaz interfészek segítségével adatokat cserélhetnek más rendszerekkel.

Az I-DEAS gépészeti tervezőrendszer a termék előállítás összes fázisát szakmoduláris rendszerével és a csapatmunkát támogató adatbázisával valósítja meg. Az I-DEAS Team Data ManagerOa tervezés minden szakaszában biztosítja a tervezők és tervezői csoportok közötti adatmegosztást, létrehozva ezzel egy "párhuzamos" tervezési környezetet. Az adatmenedzsment kiterjed a modell geometriai adataitól az NC megmunkálási adatokon át a dokumentáció kezeléséig. Az egyedi jogosultságok beállíthatósága és az adatok teljes asszociativitása (pl. a 3D-s modell és a 2D-s dokumentációk kapcsolata) a flexibilis adatszolgáltatást teszi teljessé.

Az I-DEAS szakmoduláris rendszere - az integrált adatbázison keresztül - végigkíséri a teljes terméktervezési folyamatot, amelynek köszönhetően az egyes modulok között nincs adatvesztés, valamint a modellen végrehajtott módosítások minden modulban azonos módon jelennek meg. Az I-DEAS modellezésének alapmodulja, I-DEAS ModelerO , mely a geometriai modell létrehozására alkalmas, a test és felületmodellezést hibrid rendszerben valósítja meg. Az alapmodul kihasználja az adaptív és variációs modellezési lehetőségeket. Ez nagyfokú rugalmasságot biztosít a tervezők számára. A gépészeti tervezésben szokásos összeállítások támogatását is egy szakmodul teszi lehetővé. A termelés szempontjából talán legfontosabb megmunkálási modul univerzálisan látja el a bonyolult modellek megmunkálását (esztergálás, többtengelyes megmunkálás). A végeselem analízis lehetőséget nyújt a megtervezett alkatrészek ellenőrzésére, illetve a vázlatok előszámítására a hő-, kifáradási analízisek területén.

Önmagában is használható a 2D-s, nagy részletezettségű dokumentációk létrehozására szolgáló alkalmazás. A modellnek és dokumentációjának kétirányú (asszociatív) kapcsolattartása a tervezési folyamat automatizálását segíti elő. Az adatkonvertáló interfészek (2D-s DXF, IGES) segítik más rendszerekkel a gördülékeny kommunikációt.

Az I-DEAS tervezőrendszer integráltsága megjelenik az összes modul egységes grafikus felhasználói felületén is. A tervezői funkciók elérését ikonos-, grafikus menürendszer teszi áttekinthetővé és könnyen elsajátíthatóvá. A Dinamikus Navigátor folyamatos használatával az egyhangú, sablonos tervezői lépések gyorssá és hatékonnyá válnak.

Összefoglalásul tehát az I-DEAS egy adatbázison alapuló, olyan integrált tervezési eszköz, amely kielégíti az összetett CAD rendszerekkel szemben támasztott követelményeket. A rendszer a csapatmunka lehetőségének biztosításával és az ehhez kapcsolódó konzisztens adatbázis használatával teszi lehetővé a kisebb termékátfutási idő és a jobb minőség elérését.

A KFKI ISYS Informatikai Kft. 1994. óta foglalkozik az I-DEAS gépészeti tervezőrendszer magyarországi bevezetésével és támogatásával. Számos hazai referencia mellett a nemzetközi felhasználók között olyan cégek szerepelnek, mint a FORD, a BOEING és a Neoplan.

 

2000. év kompatibilitás

Az amerikai szoftverfejlesztő cég, az SDRC I-DEAS termékével felkészült a 2000.év informatikai feladatainak megoldására is. A rendszer 4 digites formában tárolaja az évszámokat, ezért ezzel a teljes problémaforrás lefedett. Az ajánlott szoftver- és hardverkörnyezet szintén 2000.év kompatíbilis. A tesztelési eredmények is bizonyítják a problémamentes rendszerhasználatot az évezred fordulóján.

.